Om Delegationen för cirkulär ekonomi

Den 12 april 2018 beslutade Sveriges regering att grunda en delegation för cirkulär ekonomi. Delegationen ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi. Det betyder att vi inte ska slösa med våra resurser, använda dem flera gånger och bara använda sådana material som inte är dåliga för miljön.

Från och med den 1 september har Delegationen för cirkulär ekonomi sin bas på Naturvårdsverket. Anledningen till att regeringen beslutat att flytta Delegationen till Naturvårdverket är att den vill samla fler liknande initiativ under samma tak för att stärka Sveriges arbete med omställningen till en cirkulär, resurseffektiv och biobaserad ekonomi.

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som ska

  1. bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi
  2. identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi
  3. synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi.