Om Delegationen för cirkulär ekonomi

Den 12 april 2018 beslutade Sveriges regering att grunda en delegation för cirkulär ekonomi. Delegationen ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi. Det betyder att vi inte ska slösa med våra resurser, använda dem flera gånger och bara använda sådana material som inte är dåliga för miljön.

Vi arbetar med:

  • En plan för hur vi ska kunna ställa om alla olika delar i samhället till cirkulär ekonomi.
  • Se till så att alla som arbetar med cirkulär ekonomi känner till varandra.
  • Upptäcka vad det är som hindrar arbetet framåt och vilken information och vilka utbildningar som behövs. Dessutom ska vi ge råd till regeringen och föreslå vad som behöver göras.
  • Samla och dela kunskap om arbete som redan är igång och se till så att fler kan samarbeta.
  • Att utse grupper med experter som ska vara vårt stöd och kunna bedöma vad som behöver göras.
  • Att se till så att Sveriges företag är nyskapande, kan konkurrera med andra länder och arbetar på ett sätt som är bra för miljön.
  • Se till att saker förändras som gör att vi lättare kan nå Sveriges mål för miljön och se till så att vi blir bättre på att konkurrera med andra länder. Dessutom ska delegationen se till så att Sverige bidrar med mera, så att det som står i Agenda 2030​ kan genomföras.

Här kan du läsa mer om vad vi ska göra i beslutet om att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi i beslutet om att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi Pdf, 81.6 kB, öppnas i nytt fönster.