Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

 • logga på Stockholm+50

  Stockholm+50

  I år är det 50 år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. I juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Ambitione...

I februari lämnade Delegationen över årets rapport till regeringen. Den innehåller en lång rad förslag på styrmedel inom, bland annat, anläggningsindustri, VA och upphandling.

Ta del av Expertgruppernas presentationer och förslag på vad som behöver förändras för att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Hemsidan är under förändring

Från december 2021 och en tid framöver kommer Delegationens hemsidan inte att uppdateras lika frekvent som vanligt.

Expertgrupperna utarbetar förslag på styrmedel inom olika områden. Medlemmarna kommer från näringsliv, forskning, branschorganisationer, myndigheter och kommuner.


 • 20 apr

  Cirkulära affärssteg Syd

  Har du ett litet- eller medelstort företag och vill lära dig mer om cirkulär ekonomi? Under våren arrangerar CirEko en kunskapsserie om affärs- och samhällsmöjligheterna inom cirkulär ekonomi för små-...
 • 9 maj

  Digital självstudiekurs: Den cirkulära ekonomin ur regionalt perspektiv

  Arbetar du inom region, kommun eller länsstyrelse och är nyfiken på cirkulär ekonomi ur ett regionalt perspektiv? På uppdrag av Tillväxtverket anordnar Chalmers Industriteknik och Högskolan i Gävle en...
 • 18 maj

  Företagsutbildning om biobaserade och återvunna material

  Tillsammans med SpeedUp Halland bjuder BioLyftet in till en utbildning för små och medelstora företag som vill lära sig mer om, och öka användandet av biobaserade och återvunna material.