Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

I april lämnade Delegationen över årets rapport till regeringen. Den innehåller en lång rad förslag på styrmedel inom, bland annat, anläggningsindustri, VA och upphandling.

Expertgrupperna utarbetar förslag på styrmedel inom olika områden. Medlemmarna kommer från näringsliv, forskning, branschorganisationer, myndigheter och kommuner.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med information om vad vi arbetar med. Genom att prenumerera på brevet håller du dig uppdaterad vad som händer på Delegationen.

Har du en idé eller ett projekt som kan göra världen mera cirkulär? Det finns en rad program, både i Sverige och i EU, som ger bidrag till forskning, projekt och innovation.