Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

Illustration av en kameralins

Delegationens rapport 2021 Pdf, 862.6 kB.

Den 14 april lämnade Delegationen över årets rapport med en mängd förslag på styrmedel.

Illustration av två ansikten

Allt om cirkulär ekonomi

Här hittar du information om de som arbetar med cirkulär ekonomi och rapporter om det som görs.