Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

Anmäl dig till Delegationens årskonferens

Delegationens årskonferens arrangeras i Stockholm den 12 december kl. 09.00-16.30. Det går att delta på plats eller digitalt.

Ta del av Expertgruppernas presentationer och förslag på vad som behöver förändras för att ställa om till en cirkulär ekonomi.

I februari lämnade Delegationen över årets rapport till regeringen. Den innehåller en lång rad förslag på styrmedel inom, bland annat, anläggningsindustri, VA och upphandling.

Expertgrupperna utarbetar förslag på styrmedel inom olika områden. Medlemmarna kommer från näringsliv, forskning, branschorganisationer, myndigheter och kommuner.


 • 19 okt

  Cirkulära affärssteg Syd

  Har du ett litet- eller medelstort företag och vill lära dig mer om cirkulär ekonomi? Vill du kunna vara med och möta den framtida efterfrågan på cirkulära varor och tjänster? Under hösten arrangerar ...
 • 12 dec

  Årskonferens Delegationen för cirkulär ekonomi

  Save the date! Konferensen kommer genomföras både digitalt och fysiskt i Stockholm.
 • 13 dec

  Cirkulära affärssteg Västsverige

  Har du ett litet- eller medelstort företag och vill lära dig mer om cirkulär ekonomi? Vill du kunna vara med och möta den framtida efterfrågan på cirkulära varor och tjänster? Under hösten arrangerar ...