Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

Hemsidan delvis nedstängd

Från december 2021 och en tid framöver kommer Delegationens hemsida att vara delvis nedstängd. Hemisdan kommer därför inte att uppdateras lika frekvent som vanligt.

Följ länken ovan och ta del av Expertgruppernas presentationer och förslag på vad som behöver förändras för att ställa om till en cirkulär ekonomi. En textad version kommer att finnas tillgänglig i januari.

I april lämnade Delegationen över årets rapport till regeringen. Den innehåller en lång rad förslag på styrmedel inom, bland annat, anläggningsindustri, VA och upphandling.

Expertgrupperna utarbetar förslag på styrmedel inom olika områden. Medlemmarna kommer från näringsliv, forskning, branschorganisationer, myndigheter och kommuner.