Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

  • Delegationen för cirkulär ekonomi, sju personer står på en balkong.

    Delegationens rapport för 2022

    Den tredje mars lämnade Delegationen över årets rapport till regeringen. I årsrapporten identifieras tre nya områden som avgörande för en framgångsrik utveckling mot en cirkulär ekonomi.

Expertgruppernas rapporter 2022

Här hittar du de förslag på styrmedel som våra expertgrupper tagit fram inom utvalda områden.

Ta del av Expertgruppernas presentationer och förslag på vad som behöver förändras för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Inspelningarna är textade.

Expertgrupperna utarbetar förslag på styrmedel inom olika områden. Medlemmarna kommer från näringsliv, forskning, branschorganisationer, myndigheter och kommuner.