Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

Den 30 november håller Delegationen för cirkulär ekonomi sin årliga konferens. Fokus kommer att ligga på våra expertgrupper och deras arbete. Anmäl dig tillen dag späckad med kunskap om vägen fram till en cirkulär ekonomi.

I april lämnade Delegationen över årets rapport till regeringen. Den innehåller en lång rad förslag på styrmedel inom, bland annat, anläggningsindustri, VA och upphandling.

Expertgrupperna utarbetar förslag på styrmedel inom olika områden. Medlemmarna kommer från näringsliv, forskning, branschorganisationer, myndigheter och kommuner.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med information om vad vi arbetar med. Genom att prenumerera på brevet håller du dig uppdaterad vad som händer på Delegationen.