Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

I april lämnade Delegationen över årets rapport till regeringen. Den innehåller en lång rad förslag på styrmedel inom, bland annat, anläggningsindustri, VA och upphandling.

Expertgrupperna utarbetar förslag på styrmedel inom olika områden. Medlemmarna kommer från näringsliv, forskning, branschorganisationer, myndigheter och kommuner.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med information om vad vi arbetar med. Genom att prenumerera på brevet håller du dig uppdaterad vad som händer på Delegationen.

Har du en idé eller ett projekt som kan göra världen mera cirkulär? Det finns en rad program, både i Sverige och i EU, som ger bidrag till forskning, projekt och innovation.

 • 14 sep

  Affärsutvecklings­checkar med fokus på hållbarhet

  Region Skåne lanserar checkar för företag som ska användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utv...
 • 25 okt

  Informationsdagar om Horisont Europa, kluster 6

  Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, kluster 6 innehåller satsningar på, bland annat, cirkulär ekonomi, bioekonomi, livsmedel och miljö och klimat.
 • 25 okt

  Swedish-Finnish Seminar on Bioeconomy

  Webinarium om Sveriges och Finlands arbete kring bioekonomi under rubriken: Key Enabling Technologies for a Sustainable Future . Resultat från en rad olika projekt och satsningar inom bioekonomi presen...