Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

Expertgruppernas rapporter 2022

Här hittar du de förslag på styrmedel som våra expertgrupper tagit fram inom utvalda områden.

Ta del av Expertgruppernas presentationer och förslag på vad som behöver förändras för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Inspelningarna är textade.

Expertgrupperna utarbetar förslag på styrmedel inom olika områden. Medlemmarna kommer från näringsliv, forskning, branschorganisationer, myndigheter och kommuner.