Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

I februari lämnade Delegationen över årets rapport till regeringen. Den innehåller en lång rad förslag på styrmedel inom, bland annat, anläggningsindustri, VA och upphandling.

Ta del av Expertgruppernas presentationer och förslag på vad som behöver förändras för att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Hemsidan är under förändring

Delegationens hemsida är under förändring i samband med flytten till Naturvårdsverket.

Expertgrupperna utarbetar förslag på styrmedel inom olika områden. Medlemmarna kommer från näringsliv, forskning, branschorganisationer, myndigheter och kommuner.


 • 29 sep

  Cirkulära affärssteg Västsverige

  Har du ett litet- eller medelstort företag och vill lära dig mer om cirkulär ekonomi? Vill du kunna vara med och möta den framtida efterfrågan på cirkulära varor och tjänster? Under hösten arrangerar ...
 • 13 okt

  Cirkulär framtid – en digital eventserie från SIS

  En kostnadsfri eventserie med tre fristående avsnitt där du får lära dig mer om den cirkulära framtiden.
 • 19 okt

  Cirkulära affärssteg Syd

  Har du ett litet- eller medelstort företag och vill lära dig mer om cirkulär ekonomi? Vill du kunna vara med och möta den framtida efterfrågan på cirkulära varor och tjänster? Under hösten arrangerar ...