Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

I februari lämnade Delegationen över årets rapport till regeringen. Den innehåller en lång rad förslag på styrmedel inom, bland annat, anläggningsindustri, VA och upphandling.

Ta del av Expertgruppernas presentationer och förslag på vad som behöver förändras för att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Hemsidan är under förändring

Delegationens hemsida är under förändring i samband med flytten till Naturvårdsverket.

Expertgrupperna utarbetar förslag på styrmedel inom olika områden. Medlemmarna kommer från näringsliv, forskning, branschorganisationer, myndigheter och kommuner.


 • 1 jul

  Digital självstudiekurs: Den cirkulära ekonomin ur regionalt perspektiv

  Arbetar du inom region, kommun eller länsstyrelse och är nyfiken på cirkulär ekonomi ur ett regionalt perspektiv? På uppdrag av Tillväxtverket anordnar Chalmers Industriteknik och Högskolan i Gävle en...
 • 17 aug

  Vem ska betala för näringslivets gröna omställning?

  Ska Sveriges klimat- och miljömål uppnås kan både privata och offentliga investeringar bli avgörande. Vilka investeringar behövs? Hur ska hinder i form av exempelvis riskfyllda investeringar inom oprö...
 • 31 aug

  Cirkulära affärssteg Syd

  Har du ett litet- eller medelstort företag och vill lära dig mer om cirkulär ekonomi? Under våren arrangerar CirEko en kunskapsserie om affärs- och samhällsmöjligheterna inom cirkulär ekonomi för små-...