Kalender

Kalenderblad med datum inringat.

Över hela världen pågår arbete med att ställa om till cirkulär ekonomi. Här hittar du intressanta event, seminarier, möten och konferenser. Vi informerar även regelbundet om utlysningar av bidrag till forskning och projekt inom cirkulär ekonomi.

EU arrangerar en rad event och webbinarier kring hållbarhet och cirkulär ekonomi. Håll dig informerad om dem här Länk till annan webbplats..

 • 1 jul

  Digital självstudiekurs: Den cirkulära ekonomin ur regionalt perspektiv

  Arbetar du inom region, kommun eller länsstyrelse och är nyfiken på cirkulär ekonomi ur ett regionalt perspektiv? På uppdrag av Tillväxtverket anordnar Chalmers Industriteknik och Högskolan i Gävle en...
 • 17 aug

  Vem ska betala för näringslivets gröna omställning?

  Ska Sveriges klimat- och miljömål uppnås kan både privata och offentliga investeringar bli avgörande. Vilka investeringar behövs? Hur ska hinder i form av exempelvis riskfyllda investeringar inom oprö...
 • 31 aug

  Cirkulära affärssteg Syd

  Har du ett litet- eller medelstort företag och vill lära dig mer om cirkulär ekonomi? Under våren arrangerar CirEko en kunskapsserie om affärs- och samhällsmöjligheterna inom cirkulär ekonomi för små-...