Tillgänglighetsredogörelse

På den här sidan beskriver vi hur delegationcirkularekonomi.se följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från delegationcirkularekonomi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss.

Du kontaktar oss på följande sätt:
Via telefon: 010-698 10 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vid granskningen av webbplatsen hittades några avvikelser från WCAG 2.1.

 1. Problem med tilllgängliga pdf:er
 2. Problem med att felmeddelande inte ger tillräcklig information.
 3. Rubrikstrukturer
 4. Snabbkommandon i sökfältet.
 5. Tabbordningen
 6. Ledtexter och placeholder

De flesta problem har vi åtgärdat före den 31 december 2020. Tillgänglig pdf:er är ett område som vi arbetar fortlöpande med och som vi också gått utbildning i. Dessutom har vi fortfarande problem med otillräcklig textning av våra filmer.

Övriga tillgänglighetsproblem som upptäckts vid granskningen är:

 1. Synlig fokusmarkering
 2. Färgkontraster
 3. Fälten ger inte autocomplete
 4. Knappar och beskrivningar
 5. Lang attribute saknas på översättningsknapp

Dessa brister i tillgängligheten kommer vi att arbeta vidare med under 2021. Upptäcker ni att vår tillgänglighet brister i andra områden är ni välkomna att kontakta oss.

Hur vi testat webbplatsen

Axess Lab har under juli 2020 granskat sajten Delegation för Cirkulär Ekonomi Länk till annan webbplats. med fokus på startsidan samt övriga sidor i menyn och några undersidor till dessa.

Utöver att ha bedömt webbplatsen utifrån riktlinjerna, har Axess Lab även:

Utlåtandet från Axess Lab var att webbplatsen överlag håller en hög nivå av tillgänglighet. Koden är välstrukturerad med bra kvalité och fungerar väl med flera hjälpmedel.

Webbplatsen är tillgänglig för många olika användare tack vare en god struktur, stora klickytor, stor text och innehåll som är luftigt. Detta gör att det blir lätt att ta till sig och hitta innehåll på sajten.

Senaste bedömningen gjordes i juli 2020.

Webbplatsen publicerades 24 - 06 - 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 – 01 – 2021