Referensgrupp

Delegationen har utsett en referensgrupp med personer som med sin erfarenhet och kunskap inom olika områden kan stödja Delegationens arbete.

I referensgruppen sitter 57 personer (våren 2021) och fler kan väljas in om det behövs.Personerna i referensgruppen är valda genom sin kompetens och sitter i gruppen i personlig kapacitet.