Kontakt

Har du några frågor får du gärna kontakta oss.

E-post: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se
Telefon vxl: 08-681 91 00
Besöksadress: Östra Promenaden 3, Malmö

Kontaktuppgifter till kansliet

Ylva Norén, kanslichef
E-post: ylva.noren@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 20

Heidi Hautajärvi, handläggare
E-post: heidi.hautajarvi@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 25

Postadress

Vi vill helst ha e-post. Om du skickar ett pappersbrev, är adressen:

Tillväxtverket
Delegationen för cirkulär ekonomi
Box 32
201 20 Malmö

Godsmottagning

Paket som väger 2 kg eller mer skickas till:

Tillväxtverket
Delegationen för cirkulär ekonomi
Box 32
201 20 Malmö