Kontakt

Har du några frågor får du gärna kontakta oss.

E-post: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se
Telefon vxl: 08-681 91 00
Besöksadress: Östra Promenaden 3, Malmö
Postadress: Tillväxtverket, Delegationen för cirkulär ekonomi,
Box 32, 201 20 Malmö