Kansli

Vårt kansli fungerar som stöd för Delegationen för cirkulär ekonomi och är placerat hos Naturvårdsverket. Här arbetar:

Ylva Notini Wallén, kanslichef

E-post: ylva.notini-wallen@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 18 59, 079-0670866

Åsa Ekberg-Österdahl, senior expert

E-post: asa.osterdahl@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 14 66

Dan Eriksson, kommunikatör (25%)

E-post: dan.eriksson@naturvardsverket.se

Rikard Johansson, webbredaktör (25%)

E-post: rikard.johansson@naturvardsverket.se