På ett bord ligger flera bärbara datorer, tekoppar och människor som sitter och jobbar

Expertgrupper

Expertgruppernas roll är, liksom referensgruppens, att utarbeta förslag som Delegationen kan ta ställning till och när det är lämpligt, skicka in till Regeringskansliet. Förslagen ska innehålla en tydlig beskrivning av problemen och konkreta åtgärder för att lösa dem. Det kan vara ekonomiska eller regulatoriska styrmedel som regeringen kan besluta om för att ytterligare skynda på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi.