En hög med trädstockar i genomskärning.

Bidrag

Tillväxtverket

"Tillväxtverket erbjuder regionalt investeringsstöd och kan delfinansiera investeringar Länk till annan webbplats. i olika delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar."

Tipsa oss

Om du hittar fel i listan ovan eller vill att vi ska lägga till något så kontakta oss på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi via:
delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se