Norge

I juli 2021 publicerade Norge sin strategi för en cirkulär ekonomi. Norge strävar efter att genom policyskapande, både nationellt och inom EU, vara pionjärer i omställningen mot en grön, konkurrenskraftig, värdeskapande och cirkulär ekonomi.

Omställningen mot en cirkulär ekonomi ses inte som ett mål i sig utan mer som en del av en process för att nå värdeskapande och hållbarhet, samt att bidra till att Norge når båda sina egna miljömål och FN:s hållbarhetsmål. Strategin går att hitta här. Länk till annan webbplats.

Strategin är baserad på en utvärdering som bygger på tre rapporter utförda (på uppdrag av regeringen) av konsultfirman Deloitte, där man undersökte möjliga synergier och samarbeten mellan industrier för att uppnå bästa möjliga cirkularitet, möjliga barriärer som skulle kunna hindra dessa samarbeten samt vilka policyer som krävs för att överkomma dessa barriärer.

Enligt Circularity Gap är Norge idag 2,4 cirkulärt, vilket är relativt låg utifrån ett globalt perspektiv. Dock finns det stor potential att utveckla landets cirkularitet enligt Cirkularity’s rapport som går att hitta här Länk till annan webbplats..