Frankrike

Frankrike publicerade sin strategi för en cirkulär ekonomi med namnet ”Anti-waste-law for a Circular Economy” i januari 2020. Arbetet med strategin påbörjades 2017 och när den röstades igenom i parlamentet hade den ett brett politiskt stöd från nästan samtliga partier. Strategin innehåller även innovativa element som Frankrike är först ut i världen med att lansera.

Strategins, eller lagen som den benämns i dokumentet, fokus är att skapa en ny ekologisk modell genom att förändra produktionsmetoder för företag och konsumtionsmönster för konsumenter. Lagen innehåller cirka 50 mål som kretsar kring skyldigheter och krav kring produktion, förbud och kontroll kring avfall och verktyg för att stötta företag och medborgare att göra rätt och ta mer hållbara beslut. Dessa mål är indelade i fem delar:

  • Fasa ut engångsartiklar i plast
  • Bättre information till konsumenter
  • Kämpa mot avfall och för solidarisk användning
  • Åtgärder mot kort livslängd hos varor och produkter
  • Bättre produktion

Frankrikes strategi finns att ladda ner och läsa i sin helhet på engelska eller franska via EU:s plattform för cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så sent som 2016 genererade Frankrike stora mängder avfall och enligt Ellen MacArthur Foundation var landet ansvarig för det störta utsläppet av engångsplast i medelhavet det året. Detta pekar på en bristfällig avfallshantering, men avfallet i Frankrike får inte bara ekologiska konsekvenser utan är även ett socialt problem. Strategin fokuserar därför både på ekologisk och social hållbarhet och innehåller mål och reformer som man är först ut i världen med att lansera. Ett sådant exempel där man på ett cirkulärt sätt gynnar både ekologisk och social hållbarhet är ett förbud att kassera osålda och obrutna varor som inte är mat. Förbudet innebär att till exempel obrutna hygienartiklar inte får slängas på soptippar utan måste istället återanvändas, doneras eller återvinnas. Läs mer Frankrikes strategi för en cirkulär omställning via Ellen MacArthur’s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.