Finland

I Finland koordineras arbetet mot en Cirkulär Ekonomi av den finska innovationsfonden Sitra Länk till annan webbplats.. Finland har som ambition att vara en av de ledande aktörerna mot en Cirkulär Ekonomi och har målsättningen att ställa om till en cirkulär nation till 2025.

Finland var först ut i världen med att skapa en nationell Road Map för en Cirkulär Ekonomi Länk till annan webbplats. som beskriver vision, strategier och handlingar för hur denna omställning ska nås. Denna första version av Road Map:en publicerades 2016, under ledning av Sitra, och följdes av en uppdaterad version 2019 Länk till annan webbplats..

Baserat på lärdomar från processen och utformningen av dessa Road Maps och hur finska staten, kommuner och företag har åtagit sig förändringsarbetet mot en cirkulär ekonomi, har Sitra även publicerat en guide Länk till annan webbplats. med verktyg, inspiration och vägledning för hur andra länder kan ta de första stegen mot en cirkulär ekonomi. I september 2021 publicerades också en lista på de 21 mest inspirerande initiativ Länk till annan webbplats. och företag i Finland som driver denna omställning.

2018 tilldelades även Sitra ett Circular Award under World Economic Forum som den ledande aktören för cirkulär ekonomi i världen inom den offentliga sektorn.

Ett intressant initiativ i Finland är även att man håller på att implementera utbildning inom cirkulär ekonomi genom hela utbildningssektorn, och att expertis inom cirkulär ekonomi kommer att bli ett krav inom alla samhällssektorer och arbetsplatser.

Här Länk till annan webbplats. finns alla Sitras publikationer.