Estland

Enligt Estlands miljödepartement är omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi nödvändig för att skapa ett hållbart och modernt samhälle där ekonomisk och miljömässig utvecklig är möjlig inom planetens gränser. Ambitionen finns där, men landet har ännu igen nationell strategi för cikulär ekonomi.

Estlands målsättning var att i slutet av 2021 publicera en nationell strategi för cirkulär ekonomi, men Estland har i dagsläget ännu inte utvecklat och antagit någon strategi för omställningen från en linjär till cirkulär ekonomi. Även om strategin inte är färdigställd än så har landet initierat en process för att få den på plats. Detta arbete startade 2018 och kretsar främst kring tre delar: att kartlägga den nuvarande situationen i Estland från ett cirkulärt perspektiv och att utveckla indikatorer för cirkulär ekonomi, att ta fram en strategi och en action plan för omställningen i Estland och slutligen att involvera intressenter och viktiga aktörer under hela processens gång. Mer information kring cirkulär ekonomi i Estlands finns att ta del av via landets miljödepartement Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och via denna hemsida Länk till annan webbplats. som upprättats för att man ska kunna följa landets arbete i omställningen.

Om man tittar på EU:s bedömning av Estlands eco-innovation så är landet en av de lägst rankade inom EU, främst på grund av brist inom resurseffektivitet. Däremot bedöms Estland ha en positiv utveckling inom både eco-innovation (dvs. alla innovationer som på ett eller annat sätt bidrar till hållbar utveckling) och cirkulär ekonomi då det har skett många förbättringar inom landet de senaste åren, samt att det finns både politisk vilja och stora ambitioner att förbättras inom dessa områden. Ta del av EU:s analys kring Estlands eco-innovation här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..