Danmark

2018 lanserade den danska regeringen sin strategi för hur Danmark ska övergå till cirkulär ekonomi.

Strategin är tänkt att implementeras under 2018-2022 och presenterar sex huvudområden; företag som drivkraft, data och digitalisering, design, nya konsumtionsmönster, marknad för återanvändning av råmaterial och byggnation och biomassa. Strategin går att hitta på engelska via EU:s plattform för cirkulär ekonomi. Länk till annan webbplats.

Både företag och offentliga institutioner arbetar redan aktivt med cirkulär ekonomi, och Danmark ansågs tidigt att vara en föregångare för cirkulär ekonomi på grund av en stark, innovativ företagskultur samt omfattande strategier för avfallshantering (dessa finns tillgängliga på engelska här Länk till annan webbplats.). Dessa avfallsstrategier har också haft en stor inverkan på Danmarks strategi för övergången till cirkulär ekonomi.

På grund av sin framstående roll inom cirkulär ekonomi deltog Danmark i fallstudie 2015, genomförd av Ellen MacArthur Foundation, för att ta fram rapporten ”Delivering the Circular Economy – A Toolkit for Policymakers”. Under fallstudiens gång undersökte man möjligheter, barriärer och politiska styrmedel och alternativ för en övergång till cirkulär ekonomi inom områdena mat och dryck, byggnation och fastigheter, maskineri, paketering och sjukvård. Rapporten går att ladda ner här Länk till annan webbplats..