Cypern

Cypern har ännu ingen antagen nationell strategi för omställningen till en cirkulär ekonomi. Däremot har Cypern en strategi för energi- och klimat samt ett nätverk som ger support för en cirkulär omställning.

Cypern har utarbetat en nationell plan för energi- och klimat under perioden 2021-2030. Planen publicerades i januari 2021 och ämnar att fungera som en bas för att minimera landets koldioxidutsläpp till 2050. I energi- och klimatplanen förekommer cirkulär ekonomi ett flertal gånger och nämns som en del av lösningen för att nå landets mål inom både minskade koldioxidutsläpp och en effektivare och mer cirkulär avfallshantering. Cyperns Energi-och klimatplan finns att ladda ner på engelska här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att accelerera omställningen till en cirkulär ekonomi i Cypern startade Arbetsgivar- och industriförbundet The Cyprus Circular Economy Network (CCEN). Nätverket består av fem aktörer som erbjuder sin support inom till exempel cirkulär upphandling, cirkulär design och infrastruktur till näringsliv, akademi, offentlig sektor, finansiella institutioner och investerare. Lär mer om nätverket och deras arbete här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..