Bulgarien

Enligt REDUCES Interreg Europe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så har 13 av 27 medlemsländer skapat nationella strategier för övergången till en cirkulär ekonomi. I nuläget tillhör Bulgarien dessvärre en av de länder som ännu inte har någon utarbetad strategi för cirkulär ekonomi.

Bulgarien har även halkat efter i den gröna omställningen rent generellt i jämförelse med andra EU-länder. Anledningen till att Bulgarien inte ligger på samma nivå som andra EU länder när det gäller cirkulär ekonomi eller eko-innovationer kan, enligt EU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., bero på faktorer inom socialt kapital, näringsliv, tillgång till olika skyddsnät och stödstrukturer samt den rådande ekonomiska strukturen i landet.

Bulgarien står dock inte helt tomhänt utan har tagit några steg i riktningen mot en cirkulär ekonomi. Fram till 2027 ska landet förbereda en nationell strategi för denna omställning och Bulgarien är också en del av det EU-finansierade projektet MOVECO i Danube regionen. Projektet MOVECO syftar till att accelerera omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi genom gränsöverskridande samarbete i regionen. Bland annat har man utvecklat en transnationell strategi för en cirkulär ekonomi i regionen, man har upprättat en virtuell marknadsplats för att stimulera industriell symbios och återanvändning mellan länderna och man har även skapat en cirkulär verktygslåda för små- och medelstora företag. Läs mer om MOVECO projektet och den transnationella strategin här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..