Belgien

Som många andra EU-länder vill Belgien vara en föregångare och bana vägen för en cirkulär ekonomi, i enlighet med EU:s Green Deal.

Den belgiska regeringen har, tillsammans med de tre autonoma regionerna Vallonien, Bryssel och Flandern, skapat en strategi för hur de ska ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi. En engelsk summering av strategin finns att ladda ner här Länk till annan webbplats..

Vallonien som region är präglad av dess industriella bakgrund och enligt strategin ser man där cirkulär ekonomi som en möjlighet för att skapa en form av industriell nystart. Bland annat genom att respektera planetens gränser få fart på ekonomin, skapa nya jobb och framför allt bli en stark och oberoende region som klarar av framtida kriser och utmaningar. I strategin lägger man särskilt fokus kring cirkularitet inom sex prioriterade värdekedjor; byggnadskonstruktion, plast, livsmedelssystem- och industri, vatten, textil och metaller. Fler strategiska dokument kring Beligens omställning finns på franska Länk till annan webbplats..

Enligt UNEP, FN:s miljöprogram, är både Belgien och de tre regionerna framstående när det kommer till att ta hand om och återvinna avfall. Redan 2016 återvann man 77 procent av avfallet i Belgien, jämfört med enbart 37.8 procent i övriga Europa. Belgien och regionerna har också framstående strategier och exempel på hur man integrerat ett cirkulärt tänkande inom både byggbranschen och livsmedelsindustrin.