Rullar med tråd i olika färger.

Vi jobbar med cirkulär ekonomi internationellt

Europeiska miljöbyrån (EEA)

"Europeiska miljöbyrån (EEA) ska ge god och oberoende information om miljön. Byråns mål är att stödja hållbar utveckling och att bidra till en betydande och mätbar förbättring av Europas miljö. Det ska man göra genom att i god tid ge beslutsfattare och allmänheten målinriktad, relevant och tillförlitlig information. På EEAs hemsida kan du läsa mer om deras arbete med:

Nordiska ministerrådet

"Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna i Norden har som vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet. På Nordiska ministerrådets hemsida kan du läsa mer om:

OECD

"Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är en internationell organisation som arbetar för att bygga en bättre politik för bättre liv. OECDs mål är att utforma politik som främjar välstånd, jämlikhet, möjligheter och välbefinnande för alla. OECD driver bland annat projektet RE-CIRCLE Länk till annan webbplats. som ska ge riktlinjer för resurseffektivitet och övergången till en cirkulär ekonomi".

UNECE

"FNs ekonomiska kommission för Europa (UNECE) inrättades 1947 av ECOSOC. Den är en av fem regionala kommissioner inom FN. På UNECEs hemsida kan du läsa mer om hur deras arbete stöttar framväxten av den cirkulära ekonomin". Länk till annan webbplats.

Tipsa oss

Om du hittar fel i listan ovan eller vill att vi ska lägga till något så kontakta oss på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi via: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se