Ett verktygsbälte.

Verktyg och metoder

För att det ska bli möjligt att ställa om till en cirkulär ekonomi krävs nytänkande. Runt om i världen skapas cirkulära affärsmodeller och verktyg för att öka kunskapen hos företag, upphandlare och konsumenter. Här hittar du några exempel.

Affärsutveckling för cirkulära affärsmodeller

Circular Business Hub

CircularHub har tagit fram workshop-verktyg för att arbeta med omställningen till en cirkulär ekonomi. Dessa verktyg är försedda med utskrivbara mallar så att du kan arbeta i ditt företag, med eller utan vår hjälp.

Workshop-verktyg Länk till annan webbplats.

Cirkulära Sverige

Ett showroom för att presentera Cirkulära aktörer, svenska cirkulära företag uppdelade på fem cirkulära affärsmodeller och en Kompetensbank som består av konsulter som är inriktade på cirkulär omställning . En inkluderande medlemsfinansierad sajt där de som har en cirkulär affärsmodell eller kompetens får möjlighet att synas. Fylls på med nya företag och kompetenser efterhand.

Cirkulära Sverige Länk till annan webbplats.

Rapporter

December 2020, Journal of Cleaner Production 288(5):125627 : Circular products and business models and environmental impact reductions: Current knowledge and knowledge gaps Länk till annan webbplats.


Cirkulära designverktyg

Circular Design Toolbox

Global Fashion Agenda har utvecklat ett verktyg Länk till annan webbplats. för att stödja modemärken och återförsäljare som vill utforska cirkulär design inom sitt företag. Det belyser den roll design spelar i att skapa ett cirkulärt mode
och syftar till att omdefiniera livscykeln för plagg som kontinuerligt loopar dem tillbaka till modesystemet.

Design med Omtanke 2.0

"I Västra Götaland pågår flera projekt inom cirkulär ekonomi, speciellt utformade för möbelbranschen. Framför allt kring hur branschen kan förlänga livslängden på sina produkter genom produktutveckling, renovering och servicetjänster. Parallellt, i projektet Design med Omtanke 2.0, utarbetas metoder och redskap för bättre beställarkompetens i kommunerna". Länk till annan webbplats.

The Circular Design Guide

"The Circular Design Guide Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan Ellen MacArthur Foundation och IDEO (ett globalt design- och innovationsföretag). De har upprättat ett antal aktiviteter för att förstå, definiera, tillverka och lansera cirkulära innovationer".

The Use2Use Design Toolkit

"Use2Use Design Toolkit - är en uppsättning verktyg som kan användas för att designa för cirkulär konsumtion Länk till annan webbplats. och ta itu med de utmaningar det innebär. Verktygen ska fungera som ett designstöd och är utformade så att cirkulariteten i produktionen ökar".

Andra cirkulära verktyg och metoder

Cirkularitet.se

"Webbplatsen Cirkularitet.se drivs av projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3” Länk till annan webbplats. som finansieras av Vinnova. Projektet har bland annat tagit fram ett utbildningsmaterial om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler”.

EU:s verktyg för hållbart byggande

"Verktyget Level(s) Länk till annan webbplats. hjälper till att designa och konstruera hållbara byggnader. Hållbara hus är mera energieffektiva, innehåller färre material och är hälsosamma att bo i".

Finska kommuners bästa tips

Den finländska organisationen Sitra, som bland annat arbetar för landets omställning till en cirkulär ekonomi, har samlat en mängd goda exempel från Finlands kommuner. Det är tips på hur kommuner kan arbeta med hållbarhet, minska klimatpåverkan och bli mera cirkulära.

Cirkulära tips från Finlands kommuner Länk till annan webbplats.

Handbok för delningsekonomi

Karlstad kommun har sammanställt en handbok i delningsekonomi som riktar sig främst mot små och medelstora kommuner.

Handboken Länk till annan webbplats.

Nätverket Cirkulära kommuner

Science Park Borås driver nätverket som har över 100 medlemmar, främst bland kommuner i Västra Götalandsregionen. Syftet är att ge tips, dela erfarenheter men även stöd vid upphandling vid inköp av möbler, textil och arbetskläder.

Mera information cirkulära kommuner Länk till annan webbplats.

Substitutionscentrum

"Substitutionscentrum stödjer verksamheter som vill fasa ut miljöfarliga ämnen och ersätta dem med andra som är bättre och på så sätt nå Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. Centrumet har tagit fram ett stödmaterial Länk till annan webbplats. med mallar för organisationer som vill börja arbeta med systematiskt kemikaliearbete och kompletterar den tidigare Substitutionsguiden." Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Axfoundations Plastic Progress Tools

"Allt fler företag sätter mål och strategier för en mer hållbar plastkonsumtion. Men få har de praktiska verktyg som krävs för att följa upp och få en förståelse för plastanvändningen i den egna verksamheten. I projektet Plastics Progress Tools har vi utvecklat ett arbetssätt och ett digitalt verktyg för ansvarsfullt plastarbete i svenska företag."

Läs mer och ladda ned verktygen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa oss

Om du hittar fel i listan ovan eller vill att vi ska lägga till något så kontakta oss på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi via: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se