Ur en plastlåda skjuter det upp gröna skott.

Plast

Plast är ett material som har stor effekt på vår miljö och 2030 ska alla plastförpackningar inom EU vara återvinningsbara. Dessutom har EU tagit fram en strategi för plastens roll i en cirkulär ekonomi. Med bättre och gemensamma standarder för återvunnen plast blir det också lättare att återvinna materialet och använda det till nya produkter.

Vi jobbar med plast

Europeiska miljöbyrån (EEA)

"Europeiska miljöbyrån (EEA) ska tillhandahålla god och oberoende information om miljön. Miljöbyrån har som mål att stödja hållbar utveckling och att bidra till en betydande och mätbar förbättring av Europas miljö genom att i god tid ge beslutsfattarna och allmänheten målinriktad, relevant och tillförlitlig information. Europeiska miljöbyrån arbetar bland annat med cirkulär ekonomi och plast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt resurseffektivitet och avfallshantering". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemiföretagen i Stenungsund

"Kemiföretagen i Stenungsund består av fem företag som har en gemensam vision att Stenungsund år 2030 ska vara navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. I Stenungsund har det tagits fram ett koncept som kallas för ett Plastreturraffinaderi som bygger på kemisk återvinning av plast". Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket

"Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor och arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket arbetar mycket med plastfrågan och på deras hemsida kan du läsa mer om deras arbete med plast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här hittar du även mer information om:

Svensk plaståtervinning

Plastsprånget 2025 Länk till annan webbplats. är ett nytt initiativ som Svensk Plaståtervinning Länk till annan webbplats. tagit. Initiativet lanserades i samband med invigningen av Svensk Plaståtervinnings nya sorteringsanläggning för återvinning av plastförpackningar i Motala. Plastsprånget 2025s mål är att arbeta för att uppnå EU:s återvinningsmål för plastförpackningar 2030 – 55 procent återvinning redan 2025. Svensk Plaståtervinning har bjudit in Svensk Dagligvaruhandel, IKEM, DLF, Avfall Sverige, SKL och Återvinningsindustrierna att stödja initiativet genom att medverka i framtagandet av en åtgärdsplan redan till årsskiftet."

SIS - Svenska Institutet för Standarder

"Alla plastförpackningar i EU ska kunna återvinnas senast 2030, företags återvinning av plastavfall ska bli lönsam och nya kvalitetsstandarder för återvunnen plast ska införas. SIS leder det europeiska sekretariatet som arbetar med:

  • Nya harmoniserade standarder för plastförpackningar. För att säkerställa att alla plastförpackningar är återanvändbara eller återvinningsbara år 2030.
  • Nya kvalitetsstandarder för återvunnen plast. För att möta nya typer av material och för att möjliggöra en ökad användning av återvunnen plast.
  • Nya standarder för utformning av plast och plastprodukter. Så att nya material och produkter är designade för att kunna återanvändas, repareras och återvinnas, samtidigt som mängden material minskas.

Läs mer: SIS tekniska kommitté för plast, SIS/TK 156 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och för förpackningar och miljö, SIS/TK 165" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa oss

Om du hittar fel i listan ovan eller vill att vi ska lägga till något så kontakta oss på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi via: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se