Rullar med tråd i olika färger.

Offentlig upphandling

Runtom i Sverige pågår arbete med att använda offentlig upphandling som ett viktigt verktyg på vägen mot en cirkulär ekonomi. Här hittar du några av dem.

IVL Svenska Miljöinstitutet har dessutom publicerat en handledning som ger tips och råd hur offentliga aktörer kan ställa tydliga miljökrav vid upphandling.

Klimatanpassad och cirkulär upphandling Länk till annan webbplats.

Vi jobbar med offentlig upphandling

Cirkulära Skåne

"Hållbar Utveckling Skåne driver projektet Cirkulära Skåne Länk till annan webbplats. i samarbete med IUC Syd. Projektet ska utveckla kompetensen i och skapa fungerande strukturer för cirkulär ekonomi. På så sätt ska det vara lättare att upphandla cirkulärt. I projektet ingår Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö kommun. Även Region Skåne och Länsstyrelsen är partners i projektet".

IVL - Svenska Miljöinstitutet

"IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med en bred miljöprofil. I samband med det pågående projektet "Upphandlingskriterier för cirkulär upphandling " Länk till annan webbplats. har IVL bland annat utvecklat en plattform för cirkulär upphandling".

RE:Source

"RE:Source är ett av flera så kallade strategiska innovationsprogram. Programmet fokuserar på att utveckla cirkulära och resurseffektiva materialflöden. RE:Source arbetar för att ta fram kunskap och lösningar som bidrar till att möta globala samhällsutmaningar inom tre olika teman: hållbara erbjudanden, hållbart användande och hållbart cirkulationssystem. RE:Source leder ett projekt där cirkulär upphandling ska testas under verkliga förhållanden Länk till annan webbplats. med inspiration från cirkulär upphandling i Holland och Belgien".

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

"SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner i Sverige är medlemmar. På SKRs hemsida samlar de verktyg och samarbeten Länk till annan webbplats. som ger stöd för arbete med hållbar och cirkulär upphandling".

Upphandlingsmyndigheten

"Upphandlingsmyndigheten är en statlig myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska även se till så att fler känner till hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi. Dessutom hur Sverige genom offentlig upphandling kan nå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen".

Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen Länk till annan webbplats.

Kriterier för cirkulära förpackningslösningar Länk till annan webbplats.

Tipsa oss

Om du hittar fel i listan ovan eller vill att vi ska lägga till något så kontakta oss på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi via: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se