En trästol med en boll av pilträ.

Design för cirkularitet

Design för cirkularitet ska bidra till nya affärsmodeller och att cirkularitet är en integrerad del i utformningen av både produkter och produktionssystem.

Vi jobbar med design för cirkulariet

Cirkularitet.se

"Cirkularitet.se är en webbplats som drivs av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3” Länk till annan webbplats.. Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi".

Design med Omtanke 2.0

"I Västra Götaland pågår flera projekt där möbelbranschen ställer om till cirkulär ekonomi. Det innebär att de förlänger livslängden på sina produkter genom bland annat produktutveckling, renovering och servicetjänster. I projektet Design med Omtanke 2.0 Länk till annan webbplats. skapas metoder som ska öka komptensen hos kommunernas beställare".

Mistra REES

"Mistra REES (Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi) Länk till annan webbplats. ska utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller".

Re:textile

"Re:textile är ett projekt inom Science Park Borås Länk till annan webbplats. som syftar till att utveckla nya designprinciper, affärsmodeller och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen".

Use2Use

"Use2Use är ett forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola som bland annat har tagit fram verktyg som kan användas för att designa för cirkulär konsumtion Länk till annan webbplats. och ta itu med de utmaningar som det innebär. Verktygen är ett stöd för de som designar produkter och är utformade för att öka återanvändningen och återvinningen".

Tipsa oss

Om du hittar fel i listan ovan eller vill att vi ska lägga till något så kontakta oss på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi via: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se