En trästol med en boll av pilträ.

Cirkulära nätverk och plattformar

Circular Sweden

"Circular Sweden Länk till annan webbplats. samlar företag som hanterar stora mängder material och materialflöden och dessutom har höga ambitioner när det gäller att arbeta cirkulärt".

Circular Hub

"Circular Hub Länk till annan webbplats. arbetar med cirkulärt mode och hållbara miljöer. Ambitionen är att Västsverige ska bli en av världens ledande partner när det gäller cirkulär ekonomi för textil, mode, inredning och möbler. Fokus ligger på små och medelstora företag".

Cradlenet

"Cradlenet Länk till annan webbplats. arbetar för att skynda på Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. Organisationen anordnar möten mellan företag, organisationer och människor för att ge inspiration, energi och kunskap i ämnet samt med att påverka och stödja politiker så att omställningen till cirkulär ekonomi går snabbare".

CirEko

"CirEko Länk till annan webbplats. är en oberoende näringslivs- och medlemsorganisation som med affärer vill underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi. Organisationen ser sig som en nationell utvecklings- och samverkansarena för cirkulära affärer och det resurseffektiva samhället".

2021 lanseras en ny sajt med cirkulära affärsmodeller, företag och kompetens.

https://cirkularasverige.se/ Länk till annan webbplats.

Centrum för cirkulärt byggande

"På Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) Länk till annan webbplats. träffas byggbranschen och samarbetar i frågor som återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Man tillhandahåller bland annat nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i den här sektorn".

EU:s internationella nätverk för cirkulär ekonomi

En sammanställning av europeiska nätverk för cirkulär ekonomi. Länk till annan webbplats.

Ellen MacArthur Foundation

"Stiftelsen Ellen MacArthur Foundation Länk till annan webbplats. ska driva på övergången till en cirkulär ekonomi globalt. Man arbetar med opinionsbildning, utbildning och att ta fram idéer och koncept. Man har bland annat, drivit stora projekt tillsammans med modebranschen för att synliggöra kläders miljöpåverkan".

Hagainitiativet

"Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Hagainitiativet samlar därför företag som engagerar sig för att minska sin klimatpåverkan för att nå Hagainitiativets vision om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vägen framåt för Hagainitiativet är att engagera företag från olika branscher i näringslivet och visa på kopplingen mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet."

Hagainitiativets kampanj 100 goda exempel på cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats.

iHubs Sweden

"iHubs Sweden Länk till annan webbplats. arbetar för samverkan inom olika innovationssystem och tillväxtområden. De är en samverkansplattform med grund i de Vinnväxtmiljöer som byggts upp inom Vinnovas Vinnväxtprogram."

Nordic Circular Hotspot

"Circular Hotspots är plattformar som finns i flera länder på global nivå. Inom EU finns Circular Hotspots inom exempelvis i Slovenien, Holland, och Polen med flera. Circular Hotspots syftar till att dela goda exempel mellan sektorer, stödja samarbete och gemensamma insatser, som rör exempelvis policyfrågor med mera. Under juni 2019 startar Nordic Circular Hotspot, Länk till annan webbplats. som ska samla nyckelaktörer i Norge, Sverige och Finland. Med Nordic Circular Hotspot vill initiativtagarna skapa en plattform för att dela kunskap om cirkulär ekonomi och bland annat att stötta cirkulära affärsmodeller."

Regeringens strategiska samverkansprogram

"Samverkansprogrammen Länk till annan webbplats. ska samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att under tematiska samhällsutmaningar gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta dessa. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansprogrammen bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft."

Strategiska Innovationsprogrammen

"Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Länk till annan webbplats. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering."

Smart City Sweden

"Smart City Sweden is a state-funded export platform that initiates cooperation between Sweden and other countries within smart & sustainable city solutions.

At our six regional offices around Sweden, we welcome international delegations on the decision-making level with an interest in implementing Swedish solutions in their local context."

Hemsida och film om Smart City Sweden Länk till annan webbplats.

Textile & Fashion 2030 - Nationella Plattformen för Textil och Mode

"Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Länk till annan webbplats. Det femåriga uppdraget drivs av Smart Textiles, en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås, i samarbete med Textilhögskolan, Swedish Fashion Council, RISE Research Institutes of Sweden och TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag."

Tipsa oss

Om du hittar fel i listan ovan eller vill att vi ska lägga till något så kontakta oss på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi via: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se