Forskningsprogrammet STEPS

Forskningsprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways, målsättning är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Programmet leds från Lunds universitet och samlar forskare från olika lärosäten och discipliner samt industriparter som representerar hela värdekedjan inom plast, från råvara till färdig produkt.

Sedan starten 2016, har forskningsprogrammet tagit fram en rad olika demonstrationsprodukter. Ambitionen är att produkterna ska visa på möjligheterna med biobaserad plast och inspirera plastsektorn och näringslivet att våga satsa på andra, mer hållbara alternativ.

StepOn

Tillsammans med företagen Bona, Perstorp och Nordic Sugar har STEPS utvecklat en biobaserad vattenburen plastpolymer som kan användas för beläggningar såsom golvlack. Monomererna, de så kallade byggstensmolekylerna, som polymeren är gjord av är framställda av den sockerbaserade organiska molekylen, HMF (Hydroxymetylfurfural), och togs fram av forskare inom STEPS i samarbete med företagen. Kemiföretaget Bona optimerade polymeren och formulerade den till ett golvlack som applicerades på ett golv i ett rum på Lunds universitet i juni 2017.

Idag, tre år senare, är lackytan så gott som ny. Golvlacket håller lika hög kvalitet som liknande lack av fossilbaserad plast, trots att det inte är full optimerat. Det är resistent mot vatten, kemikalier och har god reptålighet.

Step-In

2019 utvecklade STEPS, tillsammans med forskningsinstitutet RISE IVF och företaget Clariant, en strumpa av en sockerbaserad polyester-liknande polymer, PHT. Först så tillverkades polymeren i en mindre volym för att sedan skalas upp av RISE IVF, som även spann polyestern till ett garn. Cirka 1 kg garn blev till tio par strumpor. Fibrerna i garnet har samma egenskaper som oljebaserade polyestertextilier: de har samma textur, kan vridas och dras ut på samma sätt, och kan användas i olika produkter såsom kläder, möbler eller andra typer av textilier.

STEPS polymerer har ett betydligt mindre klimatavtryck än liknande oljebaserade plaster eftersom de är tillverkade av bioråvara istället för olja. Polymerernas termiska egenskaper gör att de också kan återvinnas i ett cirkulärt flöde. Demoprodukterna har även en hög kvalitet. Därmed visar STEPS att biobaserade plaster inte bara är bra för miljön, de håller även god prestanda över tid. Plast blir på så sätt ett material som kan användas igen och igen i en mer hållbar ekonomi.

STEPS, liksom alla Mistra-finansierade program, är uppbyggt runt en central idé – att främja samverkan och samarbete mellan akademi och industri för att skapa hållbar samhällelig förändring. Det är genom nära samverkan och ett utvecklat samarbete som STEPS utvecklar demoprodukter och ny forskning för ett cirkulärt samhälle. Ett stort antal engagerade företag ingår i programmet, och forskare och företagsrepresentanter möts regelbundet för att tillsammans diskutera utmaningar, möjligheter och vägar framåt. På så sätt kan STEPS ta fram applikationer och demoprodukter som svarar på samhällets behov. Samtidigt kan industrin ta del av tidiga forskningsresultat och nya rön. Alla som deltar i programmet, forskare liksom företagare, delar en gemensam vision: att vi som samhälle har ett gemensamt ansvar att tillsammans arbeta för att skapa ett mer hållbart plastsamhälle.