Omvärldsbevakning

Delegationen för cirkulär ekonomi har i uppdrag att utgöra ett kunskapscentrum och svara för omvärldsbevakning genom att samla goda exempel och information om pågående betydande initiativ. Här har vi samlat nyheter om cirkulär ekonomi, nationellt och ute i världen.

2021-02-24

EU lanserar globalt partnerskap för cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och hållbar konsumtion

Den 22 februari sjöstattes The Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE) av EU-kommissionen. Genom att engagera regeringar och nätverk över fem kontinenter vill man påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och hållbar konsumtion och produktion. Genom att arbeta tillsammans ska medlemmarna i GACERE samarbeta kring initiativ inom dessa områden och driva frågorna dem på global politisk nivå, som FN:s olika organ.

Länderna som har anslutit sig till GACERE är: Canada, Chile, Colombia, Japan, Kenya, Nya Zeeland, Nigeria, Norge, Peru, Rwanda och Sydafrika.

2021-01-21

44 åtgärdsförslag som ska göra Finlands ekonomi mera cirkulär

Arbetsgruppen inom Finlands program för främjande av cirkulär ekonomi har lämnat sina åtgärdsförslag. Syftet med förslagen är att de ska förhindra överkonsumtion av naturliga resurser, begränsa förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarnas konsekvenser samt stärka landets ekonomi och sysselsättning.

I arbetet med att ta fram de sammanlagt 44 förslagen har 250 företrädare för näringsliv, organisationer och forskningsinstitut varit engagerade. Ett medborgarråd har också kopplats till arbetet. Dessutom kan arbetet kommenteras i öppna webbenkäter.

Pressmeddelande Länk till annan webbplats.

2020-12-17

EU:s miljöråd godkänner slutsatser om cirkulär ekonomi i återhämtningen efter pandemin

På sitt mijörådsmöte i december godkände EU:s klimat-och miljöministrar slutsaterna i "En cirkulär och grön återhämtning". Slutsatserna ger en politisk vägledning till kommissionens handlingsplan för den cirkulära ekonomin som presenterades tidigare i år.

Läs hela pressmeddelandet Länk till annan webbplats.

2020-12-07

Stora livsmedels - och dryckesföretag värsta plastnedskräparna för tredje året i rad

De multinationella dryckesföretagen Coca-Cola Company och Pepsico, tillsammans med livsmedelsbolag som Unilever, Nestlé och Mondalez International, är de värsta plastnedskräparna. Det blev resultatet efter att 15 000 volontärer i 55 länder plockat 300 000 bitar plastskräp.

Det är paraplyorganisationen Break Free Plastic som sammanställt resultatet och vill, genom sin publicering, sätta press på bolagen att sluta använda engångsplast och ta större producentansvar.

2020-11-23

FN-rapport ger exempel på hållbarhet och cirkularitet för textil

UNEP (United Nations Environment Programme) har i en ny rapport kartlagt värdekedjan när det gäller produktion av textil. I rapporten finns också exempel på initiativ och projekt för att öka hållbarhet och cirkularitet inom textilsektorn.

UNEP:s rapport Länk till annan webbplats.


2020-10-23

Nordiskt sambarbetsprojekt ska fördubbla livslängden på textilier

Konsumtionen av kläder och hemtextilier ökar i Norden samtidigt som större delen av använda textilierna i hushållssoporna. Textilier exporteras dessutom från Norden till andra länder.

Ett nytt nordiskt projekt, SATIN (Towards a sustainble circular system of textiles in the Nordic region) ska utveckla insamlingslösningar och göra det enklare för konsumenter att lämna textilier. Dessutom ska man titta på hur textilier skulle kunna sorteras i Norden och möjliga avsättningsområden för textilierna.

2020-09-29

Super-enzym bryter ned plast på rekordtid

Forskare vid University of Portsmouth har skapat ett enzym som snabbt bryter ned plast och även skulle kunna användas i återvinning av textilier gjorda av blandmaterial som bomull/polyester.

Tomma plastflaskor i olika färger har pressats ihop till en stor bal som står på en lastpall.

Enzymer som bryter ned plast existerar redan. Ett skapades utifrån enplatsätande bakterie som upptäcktes av av japanska forskare 2016. Det enzymet klarar att bryta ned plast på några dagar. Genom att kombinera detta med ytterligare ett enzym har forskarna i Portsmouth fått nedbrytningsprocessen att gå sex gånger snabbare.
Det är även möjligt att kombinera det med andra enzym för att kunna återvinna plagg i blandmaterial.

En ny anläggning ska nu byggas i Portsmouth där forskarna ska förfina och utveckla enzymet så att det ska kunna arbeta ännu snabbare. Även i franska Lyon ska forskningsinstitutet Carbios starta en liknande verksamhet.

2020-09-22

LEGO byter ut plasten och ska införa enbart hållbara förpackningar till 2025

I mitten på september kungjorde företaget att man kommer att satsa 2,5 miljarder danska kronor för att, bland annat, fasa ut de engångsplastpåsar som finns i alla Legolådor. Från och med nästa år kommer legobitarna istället ligga i påsar av återvunnet papper.

LEGO har fått påtryckningar från sina kunder, barnen, som är en miljömedveten målgrupp som klagat på den ohållbara engångsplasten. Barn har också ingått i den testgrupp som provat olika material som ska kunna ersätta plasten och varit positiva till den nya, mera hållbara påsen.

Barnhänder sträcker sig över ett bord där det ligger en mängd legobitar i olika färger.

Foto: LEGO Group

2020-09-09

Brittiska butiker samlar in och återvinner plast för att minska nedskräpningen

Livsmedelskedjan Co-op lanserade den 8 september en plastkampanj som man hoppas ska förbättra cirkulariteten i användningen av plast. I 50 butiker kommer kunder kunna lämna in plast som går att "skrynkla ihop": plastpåsar, innerpåsar i vinboxar, omslagspapper på chokladkakor, kakor och kex, frukt - och grönsaksförpackningar etc.
760 000 ton plast av den här kvaliteten hamnar i det brittiska avfallet varje år, hälften kommer från brittiska hushåll.

2020 - 08- 28

Norges befolkning är storkonsumenter men ekonomin bara 2,4 procent cirkulär

Nätverket Circular Norway konstaterar i en rapport som publicerades den 27 augusti att, jämfört med många europeiska länder, är cirkulariteten i Norges ekonomi väldigt låg.
Norrmännen är världens största konsumenter, med drygt 44 procent material per person och år. 97,6 procent av dessa är ingår inte i cirkulära flöden.
Rapporten pekar på den stora potential som finns till att förbättra situationen och beskriver hur Norges industri och näringsliv skulle kunna struktureras om för att öka cirkulariteten i ekonomin.

Till rapporten Länk till annan webbplats.

2020-08-11

Regeringens handlingsplan för cirkulär omställning skapade debatt

Handlingsplanen, som presenterades i början av juli, föreslog att ett tvärpolitiskt klimatkollegium ska inrättas. I ett debattinlägg, undertecknat av en rad representanter från näringsliv, forskning och avfallsbranschen, ansåg att detta inte räcker. Det krävs en ny myndighet för att kunna hantera alla de olika politikområden som en omställning innebär, menade man. Andra debattörer menade att Sverige redan har tillräckligt många myndigheter men att de måste bli bättre och uppdateras.

Debattinläggen:

DN Debatt 17 juli: ”Ny myndighet behövs för att klara cirkulär ekonomi” Länk till annan webbplats. 
DN Debatt 23 juli: "Sverige har redan för många myndigheter" Länk till annan webbplats.
DN Debatt 28 juli: ”Cirkulär ekonomi är en komplex fråga som kräver samarbete” Länk till annan webbplats.


2020-08-05

11 svenska vd:ar vill ha grön återhämtning i transportsektorn

I en debattartikel i Expressen betonar vd:ar för 11 stora bolag betydelsen av en grön återhämtning och enligt Parisavtalets ambitioner. De föreslår en rad åtgärder för att göra, framför allt, transportsektorn, grönare. Bland annat en ökad inhemsk produktion av biobränslen och att ta tillvara svenska jordbruket och dess möjligheter att producera livsmedel och biodrivmedel.

Läs hela debattartikeln Länk till annan webbplats.

2020-08-03

White arkitekter: Arkitektur kan hjälpa byggbranschen att bli mera cirkulär

White arkitekter välkomnar regeringens strategi för omställningen till en cirkulär ekonomi. Byggbranschen står idag för en stor del av av Sveriges totala utsläpp och dagens avfallslagstiftning måste ändras för att skapa cirkulära flöden av material och resurser.
Läs hela pressmeddelandet Länk till annan webbplats.

2020-08-03

Coca-Cola investerar i teknik för cirkulära PET-förpackningar

Coca-Cola European Partners investerar i startupen CureTechnology som ska utarbeta teknik som ska omvandla PET-avfall till PET av hög kvalitet för livsmedel. Tekniken beräknas kunna introduceras inom ett decennium och beräknas då reducera Coca-Colas användning av oljebaserad plast med 200 000 ton.

Läs hela pressreleasen Länk till annan webbplats.

Det finns även andra aktörer som på olika sätt arbetar för cirkulär ekonomi och erbjuder omvärldsbevakning inom sitt område, exempelvis: Aktuell hållbarhet, Länk till annan webbplats. Cradlenet Länk till annan webbplats., Ellen MacArthur Foundation Länk till annan webbplats. och RE:Source Länk till annan webbplats.