Delegationen för cirkulär ekonomi, sju personer står på en balkong.

Delegationen för cirkulär ekonomi, från vänster: Tony Clark (Avfall Sverige), Anders Kärrberg (Volvo Cars), Caroline Andermatt (Myrorna), Tomas Kåberger (ordf. delegationen), Mattias Philipsson (Svensk plaståtervinning), Annika Helker Lundström (vice ordf. delegationen), Anna Graaf (White arkitekter). Mattias Lindahl (Linköpings universitet) och Sofie Eliasson Morsink (Coca Cola Europacific Partners) saknas på bilden.

Delegationens rapport för 2022

Den tredje mars lämnade Delegationen över årets rapport till regeringen. I årsrapporten identifieras tre nya områden som avgörande för en framgångsrik utveckling mot en cirkulär ekonomi.