Två personer i varselvästar och hjälmar diskuterar framför ett vindkraftverk.

Delegationens tredje årskonferens – omställning med näringslivet som draglok

Den 12 december höll Delegationen för cirkulär ekonomi sin årskonferens, med ett 60-tal personer på plats och ytterligare 80 som följde dagen på distans. Ylva Notini Wallén, samordnare till Delegationen, hälsade alla välkomna till Naturvårdsverket som är Delegationens nya värdmyndighet sedan den 1 september i år.

Det var ett späckat schema där Delegationens expertgrupper presenterade slutsatser och rekommendationer från sina slutrapporter, varvat med insikter om cirkulär ekonom ifrån LKAB, Volvo Cars och Business Region Göteborg. Naturvårdsverket gav en bild av vad som är på gång inför Sveriges ordförandeskap i EU och Delegationens två nätverk, för kommuner och regioner, delade med sig av erfarenheter och lärdomar från nätverkens första två år.

Under dagen presenterades det många konkreta idéer och förslag på åtgärder. Många återkom till behovet av beteendeförändringar och vad som krävs för att åstadkomma det. Vikten av att skapa en efterfrågan på cirkulära produkter, både från marknaden och internt inom företag samt möjligheten i att använda offentlig upphandling för att öka återbruk och cirkularitet var andra återkommande teman.

Delegationens ordförande Tomas Kåberger, som även modererade dagen, konstaterade i sitt slutord att vi har många goda förutsättningar just nu, med EU-direktiv som driver på och belönar de som ligger i framkant och en allmän geopolitisk oro som driver på en ökad inhemsk produktion.

Han konstaterade också att det är lätt att missa de goda exempel som redan finns då de snabbt blir självklara när det väl finns på plats. Vi behöver bli bättre på att lyfta fram de goda exemplen, och fira de framsteg som görs, exempelvis LKAB:s satsning på en ny cirkulär industripark i Luleå där de hittar ny lönsamhet genom att gå utanför sin kärnverksamhet.

Delegationen ser fram emot att kunna presentera fler goda exempel framöver att ge inspiration och hjälpa till att marknadsföra alla fina idéer.

Alla presentationer spelades in och kommer finnas tillgängliga här (länk till Youtube) Länk till annan webbplats..

Här Zip, 60 MB. kan du ladda ner alla presentationerna från konferesen.

Expertgruppernas slutrapporter finns också att ta del av här Länk till annan webbplats..