Nya EU-förslag i rätt riktning

Idag presenterar kommissionen nya förslag till EU-lagstiftning.

Det ena handlar om att minska onödiga förpackningar och säkerställa återanvändning. Det andra reder ut vad som egentligen är biobaserad plast och vilken förpackning som ska i vilket återvinningskärl. Läs mer via länken!

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155 Länk till annan webbplats.