Delegationen för cirkulär ekonomi´.

Nytt uppdrag, nya ledamöter, och ny värdmyndighet

Den 29 september samlades Delegationen för cirkulär ekonomi för första gången hos sin nya värdmyndighet Naturvårdsverket. Den här gången med Tomas Kåberger som ny ordförande, flera nya ledamöter, och dessutom ett nytt uppdrag från regeringen.

Delegationens arbete framöver

Delegationens uppdrag är att bidra till en mer cirkulär ekonomi som hushållar med material. Det gäller att ta vara på erfarenheter från kommuner och privata företag liksom från myndigheter för att skynda på utvecklingen. En viktig uppgift ät att identifiera onödiga hinder som kan undanröjas genom politiska beslut eller nya perspektiv.

Delegationen samlar in goda exempel på de framsteg som görs inom industri och näringsliv och sprider dem vidare. Det räcker inte med goda intentioner utan idéer, affärsmodeller, metoder och teknik som fungerar i praktiken behöver spridas snabbt!

En annan viktig fråga för Delegationen är att hitta metoder, verktyg och mått för att beskriva de framsteg som sker i samhället och kontinuerligt mäta för att visa vilka resultat olika reformer har gett. Delegationen ser också att påverkansarbete vad gäller utveckling av olika standarder kan påskynda omställningen.

Cirkulär ekonomi i tiden

Under mötet beskrev ordförande Tomas Kåberger hur cirkulär ekonomi just har bra förutsättningar genom höga energipriser och ökat fokus på frågor om sårbarhet och importberoenden. Det ger en period som är gynnsam för att ta stora kliv framåt och pröva nya idéer för cirkulär ekonomi.
-Våra frågor har blivit viktigare och potentiellt lönsammare för näringslivet. Höga energipriser gör att återvinning och återbruk blir mer konkurrenskraftigt. Vi har ett konjunkturläge som borde vara fördelaktigt för att testa nya modeller och arbetssätt och Delegationen vill därför uppmuntra andra att passa på när konjunkturläget är gynnsamt för det.

Delegationens nya ledamöter

Delegationens ledamöter utses av regeringen. Den 9 juni i år förstärktes delegationen med fyra nya ledamöter och från och med 1 september, ny ordförande.

  • Ny Ordförande: Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola.
  • Caroline Andermatt, vd Myrorna.
  • Anna Graaf, hållbarhetschef White Arkitekter.
  • Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete på Linköpings universitet.
  • Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Sedan tidigare består delegationen även av

  • Vice ordförande Annika Helker Lundström, styrelseordförande i WWF Sverige, Miljömärkning Sverige AB, Återvinningsindustrierna samt Nationella forskningsprogrammet om klimat vid Formas. Hedersdoktor i Hållbar Utveckling vid Mälardalens högskola.
  • Anders Kärrberg, företagsstrategi- och hållbarhetschef på Volvo Cars.
  • Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning.
  • Sofie Eliasson Morsink, vd på Coca-Cola European Partners i Sverige.

Ny värdmyndighet ger nya förutsättningar

Vice ordförande Annika Helker Lundström beskriver att flytten till Naturvårdsverket kommer göra det lättare att lyfta näringslivets perspektiv och att hon verkligen ser fram emot samarbetet.
- Vi kommer närmare experter inom exempelvis cirkularitet och avfall vilket kan gynna innovationstänket. Det kommer också bli lättare att få hjälp, stöd och förståelse för de frågor Delegationen jobbar med.

Ingela Hiltula, avdelningschef på Kretsloppsavdelningen vid Naturvårdsverket som Delegationens kansli nu tillhör, besökte också mötet. Hon förmedlade att hon känner sig mycket hedrad över att få ha Delegationen under Naturvårdsverkets paraply.
- Delegationen passar väldigt bra in i vår verksamhet och jag tror vi kommer hitta många synergier. Vi ska också säkerställa att det Delegationen fokuserar på blir unikt och inte ”konkurrerar” med initiativ som redan pågår på annat håll inom verksamheten.