Bild på rapport

Ny rapport om produkt som tjänst i den cirkulära ekonomin

Cradlenet har tillsammans med Stena Circular Consulting tagit fram rapporten ”Product-as-a-Service in the circular economy: the nine critical challenges and how to fix them". I rapporten presenteras de mest centrala utmaningarna – och metoder för att lyckas – som företag står inför vid omställningen till tjänstebaserade affärsmodeller.

Rapporten identifierar nio centrala och kritiska utmaningar som försvårar övergången till PaaS (Product-as-a-Service). Till var och en av de nio utmaningarna finns även exempel på åtgärder och lösningar.

Rapporten går att laddas ner här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..