Tomas Kåberger som står på ett hustak

Delegationens nya ordförare är på plats

Efter fyra år som ordförande lämnar Åsa Domeij sitt uppdrag på Delegationen. Hennes efterträdare Tomas Kåberger tillträdde som ny ordförande den 1 september. Läs mer om Tomas ambition och bidrag som ny ordförande.

Tomas Kåberger är professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola och ledare för högskolans styrkeområde energi. Han är även civilingenjör i teknisk fysik, teknologie doktor i fysisk resursteori samt docent i miljövetenskap. Under åren 2008–2011 var Tomas Kåberger generaldirektör för Energimyndigheten.

Vad kan du bidra med som ordförande i Delegationen?
En ambition är att få saker att hända i verkligheten och att kunna berätta om dem så att goda exempel delas och sprids så att fler kan ta del av dessa.

En annan ambition är att öka kunskapen om hur olika grundämnen och kemiska föreningar bör hanteras i industriella system och i vilka fall naturens kretslopp kan hjälpa till.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?
Frågan är högaktuell och det är ett väldigt bra tillfälle att bygga nya cirkulära system nu när höga energipriser gör jungfruliga material dyrare. Europas importberoende av flera råvaror gör det också mer angeläget att återvinna material istället för att importera.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått de närmsta åren?
Jag önskar att det finns tydliga exempel på lönsamma system för industriella kretslopp som är långsiktigt konkurrenskraftiga genom förbättrad effektivitet.