två händer som håller i varsin pusselbit

Delegationens arbete med cirkulär ekonomi förstärks i och med flytten till Naturvårdsverket

Från och med den 1 september har Delegationen för cirkulär ekonomi sin bas på Naturvårdsverket. Anledningen till att regeringen beslutat att flytta Delegationen till Naturvårdverket är att den vill samla fler liknande initiativ under samma tak för att stärka Sveriges arbete med omställningen till en cirkulär, resurseffektiv och biobaserad ekonomi.

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som ska:

  1. bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi
  2. identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi
  3. synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi.