Möt Delegationens nya delegat Caroline Andermatt

Caroline Andermatt har varit VD på Myrorna i över 10 år. Hon har tidigare lång erfarenhet inom kommunikation- och hållbarhetsområdet och ekonomi inom bl.a. ICA-koncernen som reklam- och varumärkeschef, vd och chef för ekonomiprocesserna.

Vad kan du bidra med som delegat?
Myrorna vill bidra till att öka den hållbara konsumtionen i Sverige genom att samla det som redan finns på marknaden. Det finansiella överskottet från Myrorna gör stor social nytta och går tillbaka till behövande i samhället. Det är en helt nya arena växer fram kring cirkulär ekonomi där Myrorna ställer om affären för att bli mer robust och långsiktigt hållbar.

Efter 11 år på Myrorna har jag stor erfarenhet av frågor inom hållbar konsumtion och second hand-branschen och vet vilka utmaningar, inte minst ekonomiska, som finns i alla steg i processen. På Myrorna är det många olika delar och discipliner som behöver fungera för att det ska bli ekonomiskt lönsamt och vi vet vilka pusselbitar som behövs för att skapa den långsiktigheten. Det är många olika kringaktörer som är involverade vilket innebär att jag har en förståelse för vilken typ av samverkan som behövs för att skapa positiva möjligheter i en komplex kedja. Helhetsyn, konsekvenstänk och förmåga till nya lösningar är viktigt tycker jag.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?
Det är positivt att viljan kring att arbeta gränsöverskridande för att lösa de komplexa utmaningarna som finns, har ökat. Om cirkulära initiativ och lösningar ska kunna utökas behöver lagstiftningen – som fortfarande gynnar linjära lösningar – ändras. Material behöver ses som resurser istället för avfall och där går vår bransch mot att fler vill ta plats på den cirkulära arenan. Det är också viktigt att omställningen inte blir beroende av statliga bidrag, då blir det svårt med långsiktig lönsamhet. Fast fashion-branschen behöver verkligen lägga om sina affärsmodeller – i hela värdekedjan – och inte bara göra justeringar som ser bra ut på ”ytan”.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått de närmsta åren?
Jag hoppas att det inom kort kan tas fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för hur omställningen kan ske. Jag hoppas inte minst att Delegationen kan bidra till att utmana rådande strukturer och system som hämmar utvecklingen och bland annat hitta nya typer av styrmedel. Dagens samhälle är fortfarande uppdelat i ett silotänk och det behöver tas fram en bättre ”kartbild” för hur vi kan samverka för att omställningen ska bli möjlig på riktigt, på bred front.