Möt Delegationens nya delegat Mattias Lindahl

Mattias Lindahl har sedan mitten av 1990-talet forskat om miljödriven produktutveckling och är professor i produktrelaterat miljöarbete på Linköpings universitet. Han är även programchef på Mistra REES Länk till annan webbplats.vars uppdrag är att utveckla metoder, principer och riktlinjer för att möjliggöra resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller på vägen mot en cirkulär ekonomi.

Vad kan du bidra med som delegat?

Jag är utöver programchef på Mistra REES även ordförande den tekniska kommittén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om cirkulär ekonomi inom SIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.som inom ramen för ISO tar fram ett brett paket av standarder kring grunderna inom cirkulär ekonomi. De kommer ge ett mycket efterfrågat ramverk för cirkulär ekonomi och förtydliga grundprinciperna det bygger på. Han har inom detta arbete aktivt varit med att ta fram definitioner och principer kopplat till begreppet cirkulär ekonomi. Det finns idag en otydlighet kring begreppet och det är viktigt med en standard och principer för vad som ingår. Det är också viktigt att Sverige inte skapar sina egnadefinitioner utan att det sker en harmonisering gentemot övriga länder.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?

De senaste fyra åren har det skett en mognad hos företag som tydligare förstår att det finns ett affärsperspektiv kopplat till cirkulär ekonomi vilket ökar drivkraften att ställa om från en linjär affärsmodell till mer en mer cirkulär. Tidigare har man generellt inte tittat på värdet under användningsfasen – för produkter – där det finns möjlighet att exempelvis sälja funktioner och ta betalt för den nyttan. Övergången mot mer cirkulära affärsmodeller ger generellt också drivkrafter mot mer hållbara produkter som kräver mindre service och underhåll. Det ökar även intresset för att knyta kunderna närmre till företaget, att ha dialog med dem vilket ökar proaktiviteten och teknikutvecklingen framåt. Det finns fortfarande stora utmaningar med systemtrögheten kring det linjära tankesättet som tar tid att ändra på.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått de närmsta åren?

Att regeringen tillsätter en utredning som utifrån ett brett perspektiv ser över lagstiftningen i syfte att identifiera delar av den som hindrar eller kan göras som för att bättre stimulera en mer cirkulär ekonomi. I regerings regleringsbrev till sina myndigheter bör de även ställa tydligare krav på att myndigheternas upphandling ska ha ett tydligt fokus en mer cirkulär och hållbar utveckling. Kraven bör ha tydligt fokus på t ex livslängdskrav och användningsfas och inte minst på den totala kostnaden, inte bara inköpskostnad utan även kostnader vid användning (t ex drift, service och underhåll). Om offentligheten genom sin upphandling, som årligen motsvarar cirka 900 miljarder kronor, tydligt går i främsta ledet så kommer det innebära en stor marknad och att fler företag vågar satsa på mer cirkulära affärsmodeller.