Mats Hedenström (Svensk handel), Åsa Domeij (Delegationen), Janine Alm Ericson (Miljöpartiet), Magnus Ek (Centerpartiet), Robert Petersson (Kinnarps), Jan Bertoft (Sveriges konsumenter)

Fullsatt när produktpass och spårbarhet diskuterades i Almedalen

Svensk handel och Delegationen för cirkulär ekonomi bjöd in till ett seminarium om EU:s nya produktlagstiftning i Almedalen.

Seminariet inleddes med att moderator, Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, berättade om tankarna kring den tragiska händelsen och hur man landat i beslutet att trots allt genomföra seminariet.

Åsa Domeij, ordförande i Delegationen, påminde om Kretsloppsdelegationens vision från 1997 som visualiserade ett samhälle år 2022. EU:s förslag bygger alltså inte på några helt nya tankar, även om kopplingen till klimatnytta som vi gör idag har kommit till först på 2000-talet.

Urklipp från Kretsloppsdelegationens vision från 1997, som beskriver ett framtida samhälle år 2022.

Panelen (se deltagarna i bild ovan) var ganska överens om att ansatsen i regelverket är bra, men pekade på några problem med att få det att fungera i praktiken. Hur detaljerat ska EU få reglera kring produkters utformning och krav på ökad livslängd och reparerbarhet? Vilken information ska produktpassen innehålla? Är det bara ursprungsproducenten som ska utfärda ett produktpass? Vem bär ansvaret för att sätta sig in i informationen? Varje enskild kund kan ju inte läsa in sig på varje enskild vara när middagsmaten ska snabbhandlas. Kanske kan handeln fungera som ”ställföreträdande konsument” och göra den första sållningen?

Ramlagstiftning för alla produkter?

Men kan en ramlagstiftning användas till alla typer av produkter, från tändsticksaskar till soffgrupper? Panelen förordade att olika branscher konsulteras när kriterierna ska tas fram, så att regelverket blir praktiskt och hanterbart, och sist men inte minst behövs en fungerande tillsyn. Men det är viktigt att bygga upp systemet med produktpass stegvis, så att de inte upplevs som ytterligare en administrativ börda. För om passen fungerar som de ska kommer de att vara ett kraftfullt verktyg när vi ställer om samhället.

Resurseffektivitet lika viktigt som cirkularitet

Panelen hann på sina dryga 45 minuter också komma in på frågan om cirkularitet alltid är bra. Nja, blev väl svaret. Vi får inte glömma bort att resurseffektivitet också måste vägas in. Cirkularitet är inte per definition hållbart, utan man måste se till resurserna som krävs för att förlänga produkt- och materialliv, och sist men inte minst inte förlänga livet i kretsloppet för farliga produkter som ska fasas ut.