Åsa Domeij

Almedalen:
Retrieve – Repair – Reuse – Recycle
Kommer EU:s nya lagstiftning leda till mer hållbara produkter?

Under Almedalsveckan bjuder Delegationen för cirkulär ekonomi och Svensk Handel in till ett seminarium för att diskutera EU:s nya lagförslag Sustainable Products Initiative (SPI). Hur kommer initiativet påverka producenters och konsumenters vilja att förlänga livet på produkter, i syfte att bidra till den fortsätta omställningen mot ett mer cirkulärt och resurseffektivt samhälle?

Den 30 mars presenterade EU-kommissionen det nya lagförslaget om hållbara produkter Sustainable Products Initiative (SPI). Initiativet är en del av EU:s gröna giv och även en central del av den Europeiska handlingsplanen för cirkulär ekonomi (CEAP). Syftet är att hållbara produkter ska bli norm och anpassas till cirkulär ekonomi, klimatneutralitet och resurseffektivitet där avfallet ska minska. SPI är en ramlagstiftning som kommer ligga till grund för kommande lagstiftning inom EU och som därmed sätter riktlinjer för ekodesign, informationsdelning samt incitament för cirkulära affärsmodeller. Förslagen som ligger inom ramen för SPI kommer därmed få betydelse för produktdesign, affärsmodeller och förhoppningsvis leda till nya konsumentbeteenden.

"Med right to repair finns möjligheten att förlänga produktliv och göra livet enklare för konsumenter. Det är viktigt att man inte bara ser till cirkularitet utan också resurseffektivitet, och ser över lagstiftning som riskerar låsa fast ett linjärt tänkande. Vi har också hjälp av att EU:s lagstiftning är en motor i den här omställningen" säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen.

Deltar gör:
Åsa Domeij, ordförande, Delegationen för cirkulär ekonomi
Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson, Miljöpartiet
Robert Petersson, CEO, Kinnarps
Mats Hedenström, moderator, Svensk Handel