Tomas Kåberger ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

Regeringen har utsett Tomas Kåberger till ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi från och med den 1 september 2022. Tomas Kåberger tar över efter Åsa Domeij som suttit som ordförande sedan Delegationen inrättades 2018.