fyra kuber med cirkulär statistik

Det som mäts blir gjort

Delegationen för cirkulär ekonomi föreslog i årsrapporten 2022 att ge SCB ett officiellt uppdrag att följa upp resursflöden på nationell nivå samt att utveckla nationella data och statistik. Nu har SCB – med stöd från Vinnova under 2020-2023 – arbetat med att ta fram indikatorer för att visa hur cirkulärt det svenska samhället är.

Nationella indikatorer för cirkulär ekonomi

Den 20 juni lanserades de indikatorer för cirkulär ekonomi som nu ligger på SCBs hemsida. Indikatorerna rör flera delar av en cirkulär ekonomi: konsumtion och produktion, återvinning, sekundära råmaterial samt konkurrenskraft och innovation. De baseras i de flesta fall på officiell statistik som i och med projektet har kombinerats på nya sätt med bland annat statistik som Eurostat publicerar för EU:s medlemsländer. Nationellt och internationellt pågår omfattande utvecklingsarbete för att mäta omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Länk till SCBs hemsida med statistik cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till lanseringen den 20 juni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.