Kanslichef Ylva Norén.

Delegationens viktiga arbete fortsätter – på ny adress

Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll har valt att flytta Delegationen för cirkulär ekonomi och dess kansli, från Tillväxtverket till Naturvårdsverket med start den 1 september. Det blir inte en nystart utan snarare en förstärkning av arbetet med cirkulär ekonomi. Ylva Notini Wallén har varit kanslichef för Delegationen sedan december 2018, samma år som regeringen beslutade att grunda en Delegation för cirkulär ekonomi, och berättar här om innebörden av flytten.

Uppdraget från 2018 var att som rådgivande organ till regeringen identifiera hinder för omställningen till en cirkulär ekonomi och bidra till näringslivets omställning till cirkulär ekonomi genom att bland annat synliggöra möjligheterna. Efter flertalet rapporter, handlingsplaner och kunskapshöjande spridningsinsatser – fyra år senare – är det nu alltså dags att flytta från Tillväxtverket till Naturvårdsverket.

Fler initiativ till Sveriges cirkulära omställning under samma tak

Anledningen till att regeringen beslutat att flytta Delegationen till Naturvårdsverket är att samla fler liknande initiativ under samma tak för att stärka Sveriges arbete med omställningen till en cirkulär, resurseffektiv och biobaserad ekonomi.

”För Delegationen blir det en stor fördel att vara på den myndighet som hanterar mycket av EU-lagstiftningen som rör omställningen till en cirkulär ekonomi. Delegationens kompetens kan komma till användning när förslag tas fram till Sveriges förhandlingspositioner i EU inom cirkulär ekonomi, miljö och klimat.”, säger Ylva Notini Wallén. De väl etablerade nätverk, kontaktytor och kompetens inom miljödriven näringslivsutveckling som Delegationen fått på Tillväxtverket blir mycket värdefulla även i det fortsatta arbetet.

Nästa steg – business as usual och full fart framåt

Från den 1 september får Delegationen sin nya adress. Fram till dess fortsätter arbetet som vanligt med lite extra praktiska bestyr för att flytta över all dokumentation och administration som byggts upp. ”Vi ser fram emot flytten och välkomnar samtidigt fyra nya ledamöter som tillför ny kompetens och ytterligare förstärker arbetet med den fortsatta omställningen”, säger Ylva Notini Wallén.