hand med cirkulär ekonomi

Utredning om hur ekonomiska styrmedel kan främja omställningen till en cirkulär ekonomi ska tillsättas

Regeringen beslutade den 16 juni att tillsätta en kommitté för att utreda inom vilka områden och på vilka sätt ekonomiska styrmedel kan användas för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi.

Kommitténs utredning ska rikta in sig på områden med betydande miljö- eller klimat­påverkan, där olika styrmedel kan främja en sådan omställning. Arbetet tar sin utgångspunkt i Sveriges strategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. respektive handlingsplan för cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i den klimatpolitiska handlingsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hela pressmeddelandet kan läsas här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..