Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Nya delegater för Delegationen har utsetts av regeringen

Regeringen har idag, den 9 juni, utsett fyra nya ledamöter som ingår i delegationen för cirkulär ekonomi.

- Det är med stor glädje som vi idag utser fyra nya ledamöter, som med sin kunskap och kompetens kan bidra till att skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

De nya delegaterna har valts in då de har fokus på de materialströmmar som regeringen prioriterat i strategin för cirkulär ekonomi. De har en bakgrund inom återbruk, forskning, bygg- eller avfallsindustrin och kompletterar därmed de ledamöter som redan ingår i Delegationen. De utsedda delegaterna är: Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter; Caroline Andermatt, vd för Myrorna; Mattias Lindahl, professor vid Linköpings universitet; och Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

I pressmeddelandet meddelar regeringen även att Delegationen, som nu finns hos Tillväxtverket, blir ett särskilt beslutsorgan inom Naturvårdsverket.

Läs hela pressmeddelandet från Miljödepartementet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..