bild på människor och digitala nätverk

Cirkulärt nätverk för kommuner

Hösten 2021 drog pilotprojektet cirkulärt nätverk för kommuner igång, ett nätverk för att undanröja hinder som står i vägen för en omställning till en cirkulär ekonomi. Pilotprojektet anordnades på initiativ av Delegationen för cirkulär ekonomi och har planerats och genomförts tillsammans med LightSwitch. Nätverksträffarna var mycket uppskattade och fortsatte även under våren 2022.

Totalt har åtta kommuner deltagit i nätverket som under hösten hade ett brett fokus på cirkulär ekonomi, och under våren smalnades området ner till industriell och urban symbios. Under en nätverksträff deltog även Sotenäs Symbioscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt två forskare från Linköpings Universitet för att svara på kommunernas frågor. Nätverket är en plats för kommunerna att dela kunskap och inspireras av varandra och det upplevs vara viktigare än någonsin. Nätverket kommer fortsätta under hösten 2022.

Har du några frågor eller är intresserad av att veta mer? Kontakta då Nina Wolf på Göteborg Stad, som är en av deltagarna i kommunnätverket: nina.wolf@gsl.goteborg.se