Foto på Maria Persson Gulda

”Att designa rätt från början är en nyckelfaktor för det cirkulära tänket”

Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi har bara börjat. Delegationen genomförde i våras webinariet Cirkulära investeringar – en nödvändighet för den gröna omställningen i svensk industri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och i förra veckan publicerades debattartikeln Varje ny investerad krona måste vara cirkulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.i Dagens Industri. I norr satsas stora resurser för att ställa om Sverige att bli mer fossilfritt. För att nå det målet är den parallella omställningen till en cirkulär ekonomi lika viktig. Delegationen fick ett samtal med H2 Green Steels tekniska chef Maria Persson Gulda. Hon menar att den cirkulära omställningen är en viktig del av deras hållbarhetsarbete, lika viktig som att reducera koldioxidutsläppen.

Maria Persson Gulda är teknisk chef på H2 Green Steel, och började skissa på vätgas och stålanläggningen uppe i Boden redan år 2020. Idag har hon ett internationellt team som alla strävar mot samma mål: grönt stål med ett cirkulärt tänk. H2 Green Steel har höga ambitioner då det kommer till produktion av fossilfritt stål, något som beräknas sätta igång med kommersiella produkter redan 2025. Hållbarhetsarbetet inkluderar även de cirkulära satsningarna för att på rätt sätt kunna ta hand om exempelvis biprodukter, spill, vatten och gaser. Några exempel på cirkulära processer är att allt vatten cirkuleras utan utsläpp i sjöar och åar, slagget bryts ner och skickas vidare som resurs i andra användningsområden som t.ex. asfalt, och gas molekyler som inte fick chansen att reducera järnmalmen första gången får en andra chans, syrgas skall användas för att rena sjöar och skrotet som ramlar på golvet hos kund när tillexemplen en bildörr trycks ut ur plåten samlas ihop och skickas tillbaka in i processen.

Maria Persson Gulda menar att det är viktigt att designa rätt från början och det görs bland annat i partnerskap och samverkan längs med hela värdekedjan för att nå det gemensamma målet: en mer fossilfri och cirkulär stålproduktion. Tidigt i processen fanns det ambitioner om hur stålverket skulle designas för en så optimal produktion som möjligt med en resurseffektiv och grön teknologi. Dessa tidiga designprocesser optimerar också den cirkulära hanteringen av rest- och biprodukter. ”Det handlar om en inställningsfråga och viljan att göra rätt från början”, säger Maria.

Kombination av att designa rätt från början och att värdesätta det cirkulära tänket är nyckelfaktorer, fortsätter Maria Persson Gulda. ”Idag säljer vi vårt stål med en premie som är kopplat till CO2-utsläpp. Vi tror att i framtiden kommer vi sälja vårt stål med en premie som är kopplat till både CO2-utsläpp och att materialet har blivit tillverkat i en cirkulär produktionsprocess”, fortsätter Maria.

Utöver fossilfritt stål och cirkulära investeringar fokuserar H2 Green Steel på fler delar under sitt hållbarhetsparaply som digitalisering, mångfald, kultur och värderingar. Delar som bolaget anser vara minst lika viktiga för att nå en hållbar utveckling. ”Det är en ny industriell revolution inom många dimensioner av hållbarhet. Vi lockar expertis från hela världen och man ser det som en möjlighet att få vara med och ställa om en mycket traditionell industri från grunden”, avslutar Maria Persson Gulda.