Konsument läser på vara i butik

Konsumenter kan spela en nyckelroll i efterfrågan på cirkulära varor och tjänster

Både konsumenter och företag påverkar efterfrågan på produkter och tjänster. Europeiska Miljöbyrån EEA (European Environment Agency) släppte i dagarna information om hur viktig konsumentens roll är för att styra efterfrågan på cirkulära varor och tjänster.

Policies som främjar och påverkar konsumenternas beslut är mest effektiva om de utformas så att de innehåller faktorer som formar konsumentens beteende, menar EEA. Det är därför viktigt att policies möjliggör ett mer cirkulärt konsumentbeteende genom att förstå vilka faktorer som påverkar det. Läs hela nyheten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.