Delegationens ordförande Åsa Domeij

Delegationens ordförande Åsa Domeij har bråda dagar – cirkulär ekonomi på allas agenda

Cirkulär ekonomi är mer aktuellt än någonsin och står på allas agenda just nu. Delegationens ordförande Åsa Domeij har bjudits in till flertalet stora evenemang för att prata om Delegationens uppdrag och behovet av den cirkulära omställningen för att bidra till att nå Sveriges miljö- och klimatmål och målen i Agenda 2030.

Nya sätt att upphandla krävs för cirkularitet – Kvalitetsmässan i Göteborg

Kvalitetsmässan anordnas vartannat år och är Europas största konferens och fackmässa för verksamhets- och samhälls­utveckling. Åsa Domeij inledningstalade på seminariet Nya sätt att upphandla krävs för cirkularitet. Hon lyfte upphandling (som står för 20 % av Sveriges BNP) som en viktig kraft i Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. Samtalet modererades av Karin Peedu, som är ordförande i Delegationens expertgrupp offentlig upphandling. Expertgruppen lämnade bland annat in förslag till regeringen – i Delegationens rapport för 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – om att tillsätta en utredning om ekonomiska styrmedel för att differentiera mellan jungfrulig och återvunnen plastråvara.

Robin Hörqvist berättade om Malmö stads arbete med att ta fram en modell för bl.a. upphandling av skyltar med ett cirkulärt förhållningssätt, som nu replikeras i andra kommuner, där de anammat ett poängsystem för cirkularitet. Seminariet går inte att se i efterhand men det finns ett tidigare inspelat inlägg  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Robin Hörqvist berättar om Malmö stads upphandlingsarbete.

SSAM-dagen

Den 6 maj anordnas SSAM-dagen för inbjudna gäster för att inspirera varandra, sprida kunskap och diskutera områdena avfall och cirkulär ekonomi. Åsa Domeij är inbjuden som gästföreläsare.

DLF: Cirkulär ekonomi – nyckeln till en hållbar dagligvaruindustri

DLF är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige och de har bjudit in Åsa Domeij för att prata på nätverksträffen om Cirkulär ekonomi – nyckeln till en hållbar dagligvaruindustri den 12 maj. DLF står bland annat bakom Plastinitiativet 2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och en Färdplan för dagligvaruindustrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..