Webinarium 5 maj: Små och medelstora företags möjligheter vid stora och gröna industrisatsningar i norra Sverige

Förväntningarna på de nya och gröna industrisatsningarna i norra Sverige innefattar minskade koldioxidutsläpp, ökad export och konkurrenskraft samt ett omfattande behov av arbetskraft och kompetens. Dessutom finns det förhoppningar att resten av näringslivet ska kunna bidra och utvecklas genom dessa stora industriomställningar. Vilka är kopplingarna och effektkedjorna mellan industrisatsningarna och små- och medelstora företag (SMF)? Vilka möjligheterna och utmaningarna finns för SMF att dra nytta av industrisatsningarna? Hur kan olika aktörer bidra till att skapa förutsättningar för SMF att dra nytta av möjligheterna?

Anna Löfmarck, Ramboll presenterar rapporten ”Små och medelstora företags möjligheter vid stora och gröna industrisatsningar i norra Sverige” med efterföljande inlägg från en panel bestående av:

Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten

Monica Lejon, enhetschef Näringsliv och samhälle Region Norrbotten
Jonas Lundström, verksamhetschef Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten
Tim Brooks, avdelningschef Företag, Tillväxtverket
Lars Lindberg, Regionchef Företagarna Norrbotten

Moderator; Malin Ylinenpää, Programansvarig Regionala fonden Övre Norrland, Tillväxtverket

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.