Försättsblad Circularity Gap Report Sweden

Sveriges ekonomi är endast 3,4% cirkulär

Idag lanserades för första gången en kartläggning av hur cirkulär Sveriges ekonomi är – The Circularity Gap Report Sweden. Kartläggningen analyserar hur Sverige konsumerar material och visar på att Sverige enbart är 3,4% cirkulärt, vilket kan jämföras med det globala genomsnittet på 8,6% och exempelvis 24,9% i Nederländerna. Analysen har genomförts av Rise och Circle Economy på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Analysen har kartlagt hur Sverige konsumerar material, alltifrån livsmedel och konsumtionsvaror till bostäder och mobilitet. Varje år tillförs mer än 266 miljoner ton resurser in i den svenska ekonomin, vilket blir ett snitt på 25 ton per person och år, en siffra som ökat de senaste åren. Siffran 3,4% betyder inte att gapet är 96,6% men det är en indikation på att Sveriges ekonomi fortfarande till stor del är linjär. Med rätt åtgärder kan en fördubbling av cirkulariteten ske genom att exempelvis bygga mer cirkulärt, tänka in ansvarsfull design av förbrukningsvaror och omforma utvinningsindustrin.

Circularity Gap Report Sweden sätter siffror på de fördelar som en cirkulär ekonomi kan ge samhället. Rapporten ger tydliga rekommendationer för hur Sverige kan fördubbla sin cirkularitet, minska sitt materiella fotavtryck med över 40 % och ge betydligt kraftfullare bidrag till sina utsläppsmål, samtidigt som den globala konkurrenskraften och innovationen stärks, säger Matthew Fraser, chef för forskning och utveckling på Circle Economy.

Rapporten kan i sin helhet läsas här Länk till annan webbplats..