Sverige presenterar unikt förslag på konsumtionsbaserade klimatmål

Igår, den 7 april, lämnade Miljömålsberedningen över sitt förslag till regeringen om nya klimatmål för konsumtion och export. Ett förslag som innebär att Sverige kan bli först i världen med att sätta mål för konsumtionsbaserade utsläpp för att minska klimatutsläpp inom, såväl som utanför landets gränser.