Bild med texten Cirkulära investeringar. Bild på eldklot format som en cirkel med svart bakgrund.

Den cirkulära omställningen: hoppfullt läge – men också bråttom

Webbinariet Cirkulära investeringar – en nödvändighet för den gröna omställningen i svensk industri arrangerades den 5 april av Delegationen för cirkulär ekonomi, Teknikföretagen och KTHs forskningsplattform Industriell Transformation. Webbinariet gästades av flertalet aktörer från olika sektorer och talare från några av de största koncernföretagen i Sverige som delade med sig av goda exempel, inspiration men också utmaningar och möjligheter med att se till att varje varje ny investerad krona bör vara en cirkulär krona – inte en linjär.

Monica Bellgran, professor industriell produktionsledning på KTH och delegat i Delegationen för cirkulär ekonomi, modererade webbinariet och inledde med att belysa hur viktig den cirkulära ekonomin är för att klara av de klimatutmaningar vi står inför. Hon poängterade att resursfrågan står för halva lösningen och att det behövs omfattande investeringsåtgärder för att lyckas med den cirkulära omställningen.

Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning lyfte att cirkulär ekonomi handlar om en positionsförflyttning som tvingar industrin att förflytta sitt arbete med cirkularitet för att leva upp till de krav som ställs och det är bråttom nu. ”Det handlar om att designa för cirkularitet från början och låta cirkularitet bli ett livslångt lärande” menar Peter.

Mikael Bohman, Front End Study Manager på AstraZeneca berättade om arbetet med Green Design, på AstraZeneca i Södertälje, där man utgår från hela produktionskedjan för att identifiera möjliga miljöförbättringar och kostnadsbesparingar i ett tidigt skede och få in mer cirkularitet i designprocessen. Enligt Mikael bidrar detta arbetssätt till en ökad medvetenhet där ett hållbart grönt tänk blir en naturlig del av vardagen i hela företaget. Det främjar också en kulturförändring både internt men också externt, som sprider sig till andra branscher och sektorer.

Anders Kärrberg, Head of Global Sustainability på Volvo Cars och delegat i Delegationen, lyfte flera aspekter varför cirkulär ekonomi är viktigt för verksamheter: i grunden handlar det om en ohållbar konsumtion, råvarubrist och en förutsättning för att nå klimatmålen men också ett ökat tryck från myndigheter och intressentgrupper som vill se en förändring. Cirkulär ekonomi är också lönsamt för organisationer och det är några av anledningarna till att Volvo Cars tillsammans med Northvolt bygger batterifabriken i Torslanda med ett cirkulärt förhållningssätt redan från start.

Maria Persson Gulda från H2 Green Steel berättade att företaget på väldigt kort tid har lyckats nå oerhört långt i att bli världsledande inom hållbarhet i flera dimensioner med fokus på cirkulär ekonomi, fossilfri elektrifiering, digitalisering av varje del av bolaget och ökad jämställdhet och mångfald. ”Men vi hade aldrig klarat det utan partnerskap med alla aktörerna i hela värdekedjan”, avslutar Maria.

Panelen bestod av Peter Larsson, Anders Kärrberg, Maria Persson Gulda, Nina Andrén (AstraZeneca) och Karin Aase (Teknikföretagen). De lyfte bland annat EU-taxonomin som ett viktigt ramverk för att påverka investeringar i cirkulär riktning. ”Man behöver förstå tillverkningsprocessen där man står här och nu, för att förstå hur man kan påverka i ett tidigt skede i produktionsfasen”, menade Nina Andrén från AstraZeneca.

Avslutningsvis fick panelen frågan: vad är det viktigaste steget i det svenska innovationssystemet härnäst i den cirkulära ekonomin?

  • Visa på att cirkulär ekonomi är lönsamt
  • Viktigt att dela med sig av goda exempel för spridning och uppskalning
  • Fördelarna med tvärsektoriellt samarbete
  • Visa på möjligheterna med partnerskap i tidigt skede, både mellan sektorer och branscher men också med EU.

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi, sammanfattade webbinariet med att ”det var hoppfullt och inspirerande och att utvecklingen går snabbare än vad någon kunnat ana”.

Hör av dig
Delegationen kommer att följa upp ämnet med cirkulära investeringar framöver och välkomnar deltagare och andra att höra av sig med idéer, önskemål och synpunkter för att skapa ett relevant innehåll framåt. Välkomna att skriva till Delegationens kansli på adress delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se

Missade du webbinariet? Inspelningen finns på Delegationens Youtube-sida. Länk till annan webbplats.