bok med texten circular business toolkit

Circular Business Toolkit för nya textila designprocesser

Science Park Borås lanserar nu Circular Business Toolkit, en bok med inspiration, kunskap och insikter med ambitionen att hjälpa företag som på allvar vill arbeta med hållbarhetsfrågor och accelera sin omställning till en cirkulär och hållbar ekonomi inom textilområdet.

Samtidigt som boken lanseras erbjuds också Designers Toolkit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett digitalt analysverktyg där företag kan utvärdera sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv för att hitta möjliga vägar framåt.

Syftet med Circular Business Toolkit är att tillhandahålla verktyg för företag att etablera och implementera en cirkulär strategi som knyter samman affärsmodell, produktdesign och materialval. Designprocessen som föreslås i boken bygger på kunskap från forskning och genomförda projekt där olika aspekter av cirkulär ekonomi applicerats och utvärderats och har utvecklats inom Science Park Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

– Genom kunskap och insikter från våra pilotprojekt vill vi visa på möjligheter och utmaningar i arbetet med cirkulära affärsmodeller och designstrategier. Vår förhoppning är att nå de som arbetar med affärsutveckling, produktutveckling och hållbarhetsfrågor, men också få igång diskussionen och arbetet med cirkulär ekonomi i ledningsgrupper, säger Adrian Zethraeus, projektledare vid Science Park Borås.